Опазване на околната среда

Принципът “околната среда е на първо място” е от съществено значение за групата Екорек. Ние мислим за бъдещето и се грижим за подобряване на условията на живот за бъдещите поколения. 
Нашите системи са базирани на най-съвременните технологии, които помагат в опазването на околната среда. За да потвърдим и подчертаем важността на нашите екологични ангажименти,  съвестно и грижливо внедряваме системите за управление на околната среда, които се изискват от международните екологични стандарти. 
Всички наши производствени инсталации притежават сертификат за опазване на околната среда по ISO 14001.
Ние поемаме пълната отговорност за управлението на вашите отпадъци съгласно нормативните изисквания, европейската йерархия за управление, стандартите за качество и правилата за здраве и безопасност. 

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА “ЕКОРЕК БЪЛГАРИЯ” ЕООД


SGS logo ISO 14001

www.ecorec.bg|172.31.130.17|PID|25305